รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนา 2 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนา 2 อัตรา คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า – อิเลคทรอนิกส์)
  • มีความรู้ด้านการควบคุมมอเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Microcontroller และภาษา Assembly
  • สามารถใช้โปแกรม Protel เพื่อการออกแบบลายวงจร และออกแบบ Schematic ได้
  • อ่าน Tech Book และเรียบเรียงเป็นภาษาไทยได้
สนใจ เขียนจดหมายแนะนำตัวเองและประวัติมาที่
E- mail : research@tanyapol.comTanyapol Engineering Co., Ltd.
58/93 Moo 8 Talingchan-Suphan Road, Chimplee, Talingchan,
Bangkok, 10170, THAILAND
Tel. (662) 884-2401-2, Fax. (662) 884-2400
E-mail: preeyawate@tanyapol.com, Website: http://www.tanyapol.com